0 1 2
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल

माननीय मन्त्री

थप जानकारी


डण्डुराज घिमिरे

सचिव

थप जानकारी

परिचय

आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को मिति २०७४ साल माघ २८ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

 

bagmati-province-map
मिति नाम/शिर्षक विषय हेर्नुहोस्
२०७८ श्रावण १ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
२०७८ श्रावण १ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
२०७८ असार ३१ विनियोजन ऐन, २०७८ विनियोजन ऐन, २०७८
२०७८ असार १९ रातो किताब २०७८/०७९ व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत विवरण)
२०७८ असार १९ विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार बाँडफाँट स्वीकृत गरी प्रकाशनका लागि अनुरोध भई आएका प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९ विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार बाँडफाँट स्वीकृत गरी प्रकाशनका लागि अनुरोध भई आएका प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९
२०७८ असार १९ कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९ विषयगत मन्त्रालय/निकायगत कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९
२०७८ असार ६ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०७८/७९ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०७८/७९
मिति नाम/शिर्षक विषय हेर्नुहोस्
२०७५ माघ १८ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी समझदारी समाचार
२०७५ जेष्ठ २ समाचार
मिति नाम/शिर्षक विषय हेर्नुहोस्
२०७७ मंसिर १८ उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७७/८/१८ गते उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७७/८/१८ गते
२०७६ मंसिर १३ सार्वजनिक निजि सहकारी साझेदारी समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७६-०८-१३
२०७५ असार ७ प्रेस बिज्ञप्ति
नाम/शिर्षक विषय हेर्नुहोस्
रातो किताब २०७८/०७९ व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत विवरण)
विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार बाँडफाँट स्वीकृत गरी प्रकाशनका लागि अनुरोध भई आएका प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९ विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार बाँडफाँट स्वीकृत गरी प्रकाशनका लागि अनुरोध भई आएका प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९
कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९ विषयगत मन्त्रालय/निकायगत कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९
विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता
मध्यमकालीन खर्च संरचना आ.व. २०७८/७९ मध्यमकालीन खर्च संरचना आ.व. २०७८/७९
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०७८/७९ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०७८/७९
नाम/शिर्षक विषय हेर्नुहोस्
गतिविधि

प्रवक्ता

विमला अधिकारी

प्रवक्ता/उपसचिव

फोन: ०५७-५२७५१८


सूचना अधिकारी

रबिता कार्की

सूचना अधिकारी/शाखा अधिकृत

फोन: ०५७-५२७५२०

गुनासो

Gov LOGO

सुझाब तथा गुनासो

पठाउनुहोस
बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य

Facebook Updates


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/moeapbagamatigov/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348