0 1 2
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

Rachana Khadka

Hon. Minister of Economic Affairs and Planning

थप जानकारी

Introduction

आर्थिक माामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को मिति २०७४ साल माघ २८ गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मुल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।

 

bagmati-province-map
Date Title Subject हेर्नुहोस्
२०७८ भाद्र १० वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा । वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा
२०७८ भाद्र १० सर्शत अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा । सर्शत अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा
२०७८ भाद्र १० विशेष अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा । विशेष अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा
२०७८ भाद्र १० समपुरक अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा । समपुरक अनुदानको पहिलो किस्ता रकम निकासा सम्बन्धमा
२०७८ श्रावण १ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
२०७८ श्रावण १ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
२०७८ असार ३१ विनियोजन ऐन, २०७८ विनियोजन ऐन, २०७८
Date Title Subject हेर्नुहोस्
२०७७ मंसिर १८ उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७७/८/१८ गते उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७७/८/१८ गते
२०७६ मंसिर १३ सार्वजनिक निजि सहकारी साझेदारी समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७६-०८-१३
२०७५ असार ७ प्रेस बिज्ञप्ति
Title Subject हेर्नुहोस्
मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति विवरण २०७७/७८ मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति विवरण २०७७/७८
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना आ.व. २०७८/७९ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना आ.व. २०७८/७९
रातो किताब २०७८/०७९ व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत विवरण)
विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार बाँडफाँट स्वीकृत गरी प्रकाशनका लागि अनुरोध भई आएका प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९ विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार बाँडफाँट स्वीकृत गरी प्रकाशनका लागि अनुरोध भई आएका प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९
कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९ विषयगत मन्त्रालय/निकायगत कार्यक्रम विवरण २०७८/०७९
विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता
Title Subject हेर्नुहोस्
गतिविधि

प्रवक्ता

विमला अधिकारी

प्रवक्ता/उपसचिव

फोन: ०५७-५२७५१८


सूचना अधिकारी

रबिता कार्की

सूचना अधिकारी/शाखा अधिकृत

फोन: ०५७-५२७५२०

Query

Gov LOGO

सुझाब तथा गुनासो

Send
बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य

Facebook Updates


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/moeapbagamatigov/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348